Stap 5 van de meldcode houdt in:

 • U organiseert de benodigde hulp en u volgt de effecten van de hulp.
 • Het wijkteam organiseert hulp voor kinderen, voor gezinnen, voor partners en ouderen. Daarbij wordt er intensief samengewerkt met SAVE en Veilig Thuis. Op het moment dat er sprake moet zijn van een gedwongen kader, dan kan het wijkteam direct de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen via SAVE of Veilig Thuis.
 • Als de ouder of de cliënt erkent dat er een probleem is en verdere hulp wil ontvangen, moet u in overleg met de cliënt en/of ouder(s)/kind(eren) beslissen wat de deskundige instantie is voor de benodigde begeleiding en oplossing van het probleem.

Aandachtspunten:

 • Wijkteam en SAVE beoordelen en onderzoeken zelf of er sprake is van kindermishandeling en of huiselijk geweld. Voor jeugd doet SAVE dit, voor volwassenen wordt Veilig Thuis ingeschakeld. 
 • Als de veiligheid van een kind in geding is: SAVE coördineert en ondersteunt vervolgens het hulptraject. Het wijkteam is betrokken en wordt op de hoogte gehouden.
 • Als hulp in vrijwillig kader plaatsvindt: het wijkteam heeft de regie en SAVE is betrokken / wordt op de hoogte gehouden.
 • Als het in een gedwongen kader is: SAVE heeft regie en Wijkteam is betrokken.
 • Is de veiligheid van een volwassene in gevaar? Dan moet u altijd melden bij Veilig Thuis. 
 • SAVE kan altijd een jeugdbeschermingstafel bijeenroepen. Dat betekent een gezamenlijk overleg met de Raad voor de Kinderbescherming, het wijkteam, de ouders en eventueel het kind of de jongere om een plan te maken.
 • Zijn er zorgen over kindermishandeling, ouder- of ouderenmishandeling, waar een onderzoek voor nodig is, dan kunt u vanuit het wijkteam vragen om een Veilig Thuis onderzoek. U blijft ondertussen als wijkteam wel betrokken bij het gezin of de cliënt.
 • Wanneer een situatie toch niet veilig lijkt, dan werken SAVE en Veilig Thuis samen om aan een oplossing te werken.

Belangrijk! Zorg ervoor dat altijd duidelijk is WIE DE REGIE heeft en WANNEER er WAT aan WIE teruggekoppeld wordt. 

Meer weten over werkwijze SAVE en Veilig Thuis in Midden-Nederland?

Klik hier voor de website van Samen Veilig Midden-Nederland.

Voorlichting op maat door Samen Veilig Midden Nederland:

Als er zorgen zijn over kinderen of jongeren kunt u tegen vragen aanlopen: bij wie moet ik zijn? Wat doet Samen Veilig? Wat doet Veilig Thuis? Wat mag je van een medewerker SAVE verwachten? Wat doet Veilig Thuis als ik bel over een kind? Wat gebeurt er als ik een zorgmelding heb gedaan? Wanneer wordt een situatie beschouwd als spoed of crisis?

Samen Veilig Midden Nederland verzorgt (kosteloos) voorlichtingsbijeenkomsten voor uw team waarin uitgebreid wordt stil gestaan bij bovenstaande vragen. Klik hier voor meer informatie. 

Wat te doen bij een verhuizing van cliënt en/of ouders en kind(eren)?

 • Mochten de cliënt, de ouders of kind(eren) over wie u zich zorgen maakt in de tussentijd verhuisd zijn en de zorgen zijn er nog op het moment van verhuizing: dan meld u altijd uw zorgen aan Veilig Thuis in de regio van de nieuwe woonplaats van het gezin of de cliënt.

 

M pdf odel samenwerking Politie Veilig Thuis en OM (631 KB)