Stap 3 van de meldcode houdt in:

 • Zorg dat u met de ouders en/of het kind in gesprek gaat.
 • In geval van twijfel of onzekerheid voert u dit gesprek samen met een collega.
 • Bereid het gesprek goed voor en zorg voor duidelijke verslaglegging van de afspraken die u met kind/ouders heeft gemaakt in het gesprek.

Aandachtspunten:

 • Uitgangspunt is om in openheid de zorgen en te ondernemen stappen te bespreken met de ouders en/of kind(eren).
 • Openheid is van belang voor de stappen die daarna volgen. In het eerste gesprek wordt de toon gezet.
 • Benoem concreet de zorgen en spreek over feiten, zonder oordeel en zonder aannames of interpretaties van die feiten.
 • Stel vooral open vragen die niet alleen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden vanuit een oprecht betrokken houding.
 • In sommige situaties is het wenselijk dat niet u zelf, maar iemand anders die het kind/gezin goed kent, of die een vertrouwensband heeft met het kind/gezin het gesprek aangaat. Bijvoorbeeld de mentor of leerkracht van school, de jeugdarts/jeugdverpleegkundige, de maatschappelijk werker of de jongerenwerker. Of u voert het gesprek samen met één van de genoemde medewerkers.
 • Bereid een gesprek goed voor. Leg van tevoren (samen met uw collega's) goed vast wat het doel is van het gesprek met het kind en van het gesprek met de ouder(s). Stel gezamenlijk vast op basis van welke (concrete) zorgen en signalen u het gesprek voert en welke insteek u kiest.
 • Zorg voor een helder verslag van het gesprek, inclusief de afspraken die zijn gemaakt (met kind / ouders)
 • Leg het verslag en de afspraken vast in het (kind/gezins)dossier.

Klik voor meer informatie over het voeren van gesprekken met ouders en kinderen (over vermoedens van kindermishandeling & huiselijk geweld) links in dit scherm op de button 'Gespreksvoering'. 

   

Trainingsaanbod voor professionals:

Heeft u behoefte aan een training over gespreksvoering (met ouders en kinderen) over zorgelijke signalen van kinderen of jongeren? U kunt hiervoor terecht bij Het Studiecentrum van Samen Veilig Midden-Nederland. Klik hier voor meer informatie.