Dit is het online handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit protocol is op maat gemaakt voor het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO). Het protocol is gebaseerd op de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldplicht bij zedendelicten door professionals kun u hier vinden.

 

Dit digitale handelingsprotocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers binnen de school. 

 

Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

 


Deze site omvat ook informatie over specifieke onderwerpen. Deze staan onder het tabblad 'informatie' hierboven.

E-learning Augeo: