Dit is het online handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit protocol is op maat gemaakt voor de beroepsgroep die hulp biedt aan mensen met een beperking.  Het protocol is gebaseerd op de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers. 

 

Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is:

 

E-learning Augeo: