Dit is het online handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld op maat gemaakt voor basisscholen.

 

Het online protocol :

  • is gebaseerd op de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • bestaat uit een vijfstappenplan vanaf het eerste vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld tot aan het moment dat er beslist moet worden of er een melding moet worden gedaan.
  • is opgedeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers binnen de school. 

In kolom 1 staan de medewerkers met een signaleringsverantwoordelijkheid vermeld.

In kolom 2 staan de medewerkers met een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid.

In kolom 3 staan de medewerkers met een signalerings-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.

Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

        Kolom 1                                         Kolom 2                           Kolom 3

 


Deze site omvat ook informatie over specifieke onderwerpen. Deze staan onder het tabblad 'informatie' hierboven.

E-learning Augeo: