Dit is het online handelingsprotocol voor de GGZ-Jeugd. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers. 

Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is:

 

 


Deze site omvat ook informatie over specifieke onderwerpen. Deze staan onder het tabblad 'informatie' hierboven.

E-learning The Next Page: