Dit is het online handelingsprotocol voor de JGZ. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 2012 en de JGZ richtlijn kindermishandeling 2016

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers.  Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

 

 


Deze site omvat ook informatie over specifieke onderwerpen. Deze staan onder het tabblad 'informatie' hierboven.

E-learning Augeo: