Dit is het online handelingsprotocol voor de GGZ-Volwassenen en Verslavingszorg. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers.De medewerkers in blok 1 hebben een signaleringsverantwoordelijkheid, in blok 2 een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid en in blok 3 een signalerings-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.  

Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is:


Deze site omvat ook informatie over specifieke onderwerpen. Deze staan onder het tabblad 'informatie' hierboven.

E-learning Augeo:

Scholings overzicht GGZ