Dit is het online voorbeeld handelingsprotocol voor de kraamzorg en verloskundigen. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling , de KNOV meldcode

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers.  Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

 

 


Deze site omvat ook informatie over specifieke onderwerpen. Deze staan onder het tabblad 'informatie' hierboven.

E-learning Augeo: