Dit is het online handelingsprotocol Huiselijk Geweld van Moviera. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet bepaalt dat instellingen een handelingsprotocol moeten hebben voor het omgaan met vermoedens/signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook bepaalt de wet dat professionals het recht hebben om hun zorgen te melden als zij zelf geen gepaste hulp kunnen bieden.

 

Afhankelijk van je functie heb je een verantwoordelijkheid: 

In kolom 1 staan de medewerkers met een signaleringsverantwoordelijkheid vermeld.

In kolom 2 staan de medewerkers met een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid.

In kolom 3 staan de medewerkers met een signalerings-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.

 

Klik je functie aan en lees wat jouw verantwoordelijkheid is in het kader van de wet.


Deze site omvat ook informatie over specifieke onderwerpen. Deze staan onder het tabblad 'informatie' hierboven.

E-learning Augeo:

Scholingsoverzicht GGZ