Jouw verantwoordelijkheid als leidinggevende, verloskundige  blijft bestaan tot de instantie waarnaar verwezen is de begeleiding van het gezin heeft overgenomen. 
Je volgt dus wat er met de verwijzing gebeurt.
Dat kan je doen door te bellen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Wijkteam of andere instantie dat een gezin verwezen is en door na een week opnieuw te bellen of het gezin contact heeft gezocht of de instantie met het gezin. 

 

Het plan en de afspraken worden in het dossier vermeld.