Weeg aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld. Doe dit op basis van informatie uit signalen, advies en gesprek met cliënt,ouder (s) en/of kind.

Signalen, advies en gesprek samen geven je veel informatie. Nu gaat het erom met die informatie te bepalen hoe ernstig de situatie is en wat er precies aan de hand is. Gebruik hierbij zo mogelijk een risicotaxatie-instrument.

Bij het wegen wordt bekeken welke risicofactoren aanwezig  zijn. Wanneer binnen een gezin meerdere risicofactoren aanwezig zijn is de kans op kindermishandeling en of huiselijk geweld groter. Wanneer er beschermende factoren zijn kunnen die de kans verminderen.Om dit goed in te schatten wordt wel het Balansmodel gebruikt.

Daarnaast bestaan risicotaxatieinstrumenten zoals DMO, LIRIK en CARE.

De LIRIK kunt u  pdf hier (452 KB)  vinden