In kaart brengen betekent:

  • Beschrijf wat je ziet en hoort.
  • Kijk ook naar de risico- en beschermende factoren (alles wat van invloed is op het welzijn en de gezondheid van het kind.) 
  • Beschrijf de signalen objectief 
  • Trek niet te snel conclusies en ga niet interpreteren
  • Wees voorzichtig. Het zien van signalen hoeft nog niet te betekenen dat er ook werkelijk sprake is van kindermishandeling! 
  • Belangrijk: wijzen de signalen overduidelijk op een acuut onveilige situatie? Neem dan direct contact op met het AMK of politie, nog voor stap 2!

De signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld kunnen bij jou worden gemeld via de leidinggevende van de kraamverzorgende of stagiaire, de screener of consulent. 

Van de kraamverzorgende/ screener /consulent wordt verwacht dat zij in gesprek gaat met ouders of kinderen over signalen, tenzij dat gevaar oplevert voor kind,ouders  of haarzelf.

De verloskundige, de kraamzorgconsulent of de leidinggevende kraamzorg is degene die vervolgens met de ouders in gesprek gaat over de signalen die zij zelf , de kraamzorgconsulent of de kraamverzorgende heeft waargenomen.

De gegevens over de signalen en over de stappen die worden gezet worden in het dossier vastgelegd.

Bij de overdracht naar de JGZ wordt gebruik gemaakt van de: