Overleg met deskundige collega of aandachtsfunctionaris of vraag advies bij BJZ/Veilig Thuis

Je moet altijd intern overleggen met de aandachtsfunctionaris of deskundige collega.Vraag daarnaast, als het nodig is, advies bij BJZ/Veilig Thuis

Als verloskundige of kraamzorgconsulent neem je een signaal serieus, redeneert het niet weg, en je bent je bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid, ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met een collega of de aandachtsfunctionaris kindermishandeling.

Gebruik het formulier/dossier van jouw organisatie of het formulier   pdf intern overleg bij signalen van kindermishandeling. (233 KB)

Beroepsgeheim en toestemming

Toestemming van client, ouder(s) en/of kind voor het verstrekken van gegevens is nodig bij extern overleg. (zie beroepsgeheim ).

Het vragen van advies gebeurt op basis van anonieme cliëntgegevens, daarom is er geen sprake van een eventuele doorbreking van het beroepsgeheim.

KNOV meldcode

Vastleggen in dossier

De uitkomst van het overleg met de collega wordt in het dossier beschreven.