Pedagogisch medewerkers kinderopvang, peuterspeelzaalleidsters en gastouders

 

Niets doen is geen optie

Je kunt tijdens je werk met kinderen en of ouder(s) signalen van vermoedens van kindermishandeling, of huiselijk geweld opmerken.

Je meldt je vermoedens bij de verantwoordelijke binnen de organisatie, bijvoorbeeld een leidinggevende of aandachtsfunctionaris. Die persoon is degene die bepaalt wat er vervolgens gebeurt.

In sommige situaties zal het voorkomen dat je als pedagogisch medewerker, leidster of gastouder een gesprek met het kind of de ouders voert. gesprek met het betreffende kind. Bijvoorbeeld als een kind in de groep of één van de ouders zelf met problemen bij je komt. Dat gesprek vat je op als een signaal, dat je doorgeeft aan de leidinggevende. De leidinggevende is degene die na een signaal een uitvoerig gesprek met de ouder(s) en of kind gaat voeren.

De stappen na de signalering lopen via de protocol lijn van de leidinggevende.

Je gaat na of je tijdig terugkoppeling ontvangt van de leidinggevende.

In acute situaties waar een kind direct gevaar loopt moet je zelf Veilig Thuis bellen. (0800 2000)