Overleg met deskundige collega of aandachtsfunctionaris of vraag advies bij Veilig Thuis

  • Je moet altijd intern overleggen met de leidinggevende, aandachtsfunctionaris of deskundige collega.Vraag daarnaast, als het nodig is, advies bij CJG, ZAT, en Veilig thuis
  • Gebruik het formulier binnen jouw organisatie zoals het formulier welbevinden, of het formulier intern overleg bij signalen van kindermishandeling
  • Je neemt een signaal serieus, redeneert het niet weg, en je bent je bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid, ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met de leidinggevende
  • Je kunt altijd Veilig Thuis bellen om advies te vragen. Daarbij hoeven namen van kind en of ouders niet genoemd te worden.
  • Tip: vul het Veilig Thuis meldingsformulier van te voren in zodat je goed voorbereid bent op de vragen die gesteld zullen worden.

De vraag aan de collega(’s) is: “is er hier sprake van een onderbuikgevoel (ernstig opvoedingsprobleem of kindermishandeling) of misschien wel helemaal geen probleem?”. Het gesprek dwingt de medewerker om de eigen gedachten te ordenen, om de argumenten te toetsen aan een andere mening en om samen een voorlopig plan op te stellen.

Beroepsgeheim en toestemming

Toestemming van client, ouder(s) en/of kind voor het verstrekken van gegevens is nodig bij extern overleg. www.huiselijkgeweldenberoepsgeheim.nl geeft duidelijkheid over de regels.

Het vragen van advies gebeurt op basis van anonieme cliëntgegevens, daarom is er geen sprake van een eventuele doorbreking van het beroepsgeheim.