Wat van u verwacht wordt: 

  • Na overleg met de IB-er en/of het interne zorgteam kan besloten worden dat er eerst een gesprek plaatsvindt met het betreffende kind en/of de ouders van het kind.
  • In sommige situaties is het wenselijk dat u als leerkracht dit gesprek met het kind aangaat. Soms zal het de voorkeur hebben dat zo’n gesprek door de IB-er, de schoolmaatschappelijk werker of een een schoolarts/verpleegkundige wordt gevoerd. Of u voert het gesprek samen met één van de genoemde medewerkers.
  • Ook kan het zo zijn dat u de meest aangewezen persoon bent om met de ouders in gesprek te gaan over de signalen/zorgen die u met uw collega's in het zorgteam hebt besproken. Het kan ook wenselijk zijn om dit oudergesprek samen met de IB-er /zorgcoördinator of schoolmaatschappelijk werker te voeren.
  • U zorgt ervoor dat u een goede terugkoppeling krijgt wanneer de IB-er of een andere medewerker stappen onderneemt en met het kind of de ouders in gesprek gaat.
  • Van belang is dat u van tevoren met de IB-er / zorgcoördinator of schoolmaatschappelijk werker bespreekt wat het doel is van het gesprek met het kind of de ouder(s). Stel gezamenlijk vast op basis van welke (concrete) zorgen en signalen u het gesprek voert en welke insteek u kiest.

Voor tips en adviezen over hoe u het gesprek met kind / ouders kunt aangaan: zie hiernaast onder 'gespreksvoering'.