Wat u verwacht wordt: 

  • U neemt een signaal serieus, redeneert het niet weg, en u bent zich bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid of ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met de IB-er / zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker of directie.
  • U houdt de signalen of vermoedens niet voor u zelf, maar u praat erover met een collega!
  • Uw vraag aan de collega(’s) is: “is er hier sprake van een ernstig opvoedingsprobleem of kindermishandeling of is er mogelijk een ander probleem of misschien wel helemaal geen probleem?”. Het gesprek dwingt u om de eigen gedachten te ordenen, om uw argumenten te toetsen aan een andere mening en om samen met de IB-er een voorlopig plan op te stellen.
  • De IB-er / zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van het interne zorgteam. Tijdens een bijeenkomst van dit team worden de zorgen / vermoedens ingebracht om vervolgens gezamenlijk een stappenplan vast te stellen en taken te verdelen. 
  • U kunt ten alle tijde Veilig Thuis bellen om advies te vragen. Daarbij hoeven namen van kind en of ouders niet genoemd te worden. 
  • LET OP: Als een kind in acuut gevaar is, dan meldt u zelf bij Veilig Thuis!

Aandachtspunten bij stap 2 Collegiale Consultatie:

  • Deze personen zijn immers getraind in het signalen van- en communiceren over (vermoedens van) kindermishandeling. Mocht u echter in eerste instantie liever met een collega (leerkracht) spreken, dan is dat ook prima. Houdt in ieder geval uw zorgen of vermoedens niet voor uzelf. Praat erover met een collega. Zorg ervoor dat u uiterst voorzichtig omgaat met de vertrouwelijkheid van uw signalen.  
  • Indien u concrete signalen hebt of ernstige vermoedens hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld: aarzel niet en neem direct contact op met de IB-er / zorgcoördinator.
  • Bij afwezigheid van de IB-er, zorgcoördinator of directie, en bij ernstige vermoedens van kindermishandeling of bij situaties waarbij het kind in acuut gevaar verkeert: neem dan zelf direct contact op met Veilig Thuis.