Het lukt niet altijd om hulpverlening op gang te krijgen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen weigeren om mee te werken. Angst voor het onbekende, slechte ervaringen, dementie of boosheid kunnen redenen zijn. Een warme overdracht naar de geëigende hulpverlening is dan ook van groot belang.