Hulp organiseren en effecten volgen of Melden en volgen

  • Bied of organiseer de hulp die nodig is
  • Volg de effecten van deze hulp
  • Doe alsnog melding bij nieuwe of blijvende signalen van kindermishandeling of huiselijk gewelld

Het gaat om de bescherming van kind en of ouder(s) of de cliënt.. Je maakt de keuze: melding doen of zelf hulp regelen/bieden. Ga uit van jouw competenties en verantwoordelijkheden.

Belangrijk bij melding: laat dit eerst aan de betreffende cliënt, de ouder(s) en/of het kind weten. Bied je zelf hulp? Volg dan de effecten en doe alsnog melding als de situatie niet verbetert.

Als de ouder/cliënt erkent dat er een probleem is en verdere hulp wil ontvangen, zul je in overleg moeten beslissen wat de deskundige instantie is voor de begeleiding van het probleem.

De instantie die daar advies over kan geven is bijvoorbeeld Veilig Thuis, het AMW, het Wijkteam of  het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Opvoedpoli.  In de sociale kaart kun je naar een andere relevante instantie zoeken.

Verantwoordelijkheid voor vervolg:

  • De verantwoordelijkheid van de Thuiszorg blijft bestaan tot de instantie waarnaar verwezen is de begeleiding van het gezin heeft overgenomen
  • Je volgt dus wat er met een gezin gebeurt