Hulp organiseren en effecten volgen of Melden en volgen

 • Bied of organiseer de hulp die nodig is
 • Volg de effecten van deze hulp
 • Doe alsnog melding bij nieuwe of blijvende signalen van kindermishandeling of huiselijk gewelld

Het gaat om de bescherming van kind en of ouder(s) of de cliënt.. Je maakt de keuze: melding doen of zelf hulp regelen/bieden. Ga uit van jouw competenties en verantwoordelijkheden.

Belangrijk bij melding: laat dit eerst aan de betreffende cliënt, de ouder(s) en/of het kind weten. Bied je zelf hulp? Volg dan de effecten en doe alsnog melding als de situatie niet verbetert.

Als de ouder/cliënt erkent dat er een probleem is en verdere hulp wil ontvangen, zul je in overleg moeten beslissen wat de deskundige instantie is voor de begeleiding van het probleem.

De instantie die daar advies over kan geven is bijvoorbeeld Veilig Thuis, het AMW, het Wijkteam of  het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Opvoedpoli.  In de sociale kaart kun je naar een andere relevante instantie zoeken.

Verantwoordelijkheid voor vervolg:

 • De verantwoordelijkheid van de Thuiszorg blijft bestaan tot de instantie waarnaar verwezen is de begeleiding van het gezin heeft overgenomen
 • Je volgt dus wat er met een gezin gebeurt

  Hulp organiseren en effecten volgen of Melden en volgen

  • Bied of organiseer de hulp die nodig is
  • Volg de effecten van deze hulp
  • Doe alsnog melding bij nieuwe of blijvende signalen van kindermishandeling of huiselijk gewelld

  Het gaat om de bescherming van kind en of ouder(s) of de cliënt.. Je maakt de keuze: melding doen of zelf hulp regelen/bieden. Ga uit van jouw competenties en verantwoordelijkheden.

  Belangrijk bij melding: laat dit eerst aan de betreffende cliënt, de ouder(s) en/of het kind weten. Bied je zelf hulp? Volg dan de effecten en doe alsnog melding als de situatie niet verbetert.

  Als de ouder/cliënt erkent dat er een probleem is en verdere hulp wil ontvangen, zul je in overleg moeten beslissen wat de deskundige instantie is voor de begeleiding van het probleem.

  De instantie die daar advies over kan geven is bijvoorbeeld Veilig Thuis, het AMW, het Wijkteam of  het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Opvoedpoli.  In de sociale kaart kun je naar een andere relevante instantie zoeken.

  Verantwoordelijkheid voor vervolg:

  • De verantwoordelijkheid van de Thuiszorg blijft bestaan tot de instantie waarnaar verwezen is de begeleiding van het gezin heeft overgenomen
  • Je volgt dus wat er met een gezin gebeurt

Melden van vermoedens van kindermishandeling en of huiselijk geweld

 • Overleg met VEilig Thuis over de melding, ook bij twijfel. Bereid het gesprek met cliënt, verzorger, ouder(s) en/of kind goed voor
 • Bespreek melding eerst met cliënt ouder(s) en/of kind. Leg uit wat Veilig Thuis is en doet
 • Meld daarna vermoedens bij Veilig Thuis . Dat kan telefonisch. Voor ouderenmishandeling melden bij Meldpunt ouderenmishandeling in de zorg
 • Sluit aan bij feiten/gebeurtenissen en onderscheid eigen informatie en informatie van derden
 • Maak afspraken met Veilig Thuis over eigen inzet na melding
 • Meld in de verwijsindex risicojongeren

Terugkoppeling

Na een melding bij Veilig Thuis hoort Veilig Thuis terug te koppelen aan de melder wat er met de melding gebeurd is. Mocht dit terugkoppelen te lang duren, dan bel jij zelf naar Veilig Thuisom actief te informeren naar de stand van zaken betreffende de melding en de eventuele hulpverlening die op gang gebracht is.

Verhuisd?

Mochten de ouders en kind in de tussentijd verhuisd zijn en de zorgen zijn er nog :

 • dan meld je aan Veilig Thuis
 • zij kunnen aan hun collega Veilig Thuis in de nieuwe gemeente de zorgen doorgeven.