Hulpverlening vindt op vrijwillige basis plaats tenzij er sprake is van aantoonbare strafbare feiten. Als hulpverlener behoort het tot je verantwoordelijkheid om passende hulp te organiseren/op gang te brengen en om betrokkenen te motiveren voor hulp.

Dit geldt ook als er sprake is van samenloop met strafrecht, tijdelijk huisverbod en/of beschermingsmaatregelen. Overleg in dit geval altijd met collega's van Veilig Thuis. Wanneer het gezin in aanraking is geweest met politie en/of justitie kan Veilig Thuis mogelijk meer informatie hebben.

Ook hoort het tot je verantwoordelijkheid om ouders informatie te geven over de schadelijke effecten van huiselijk geweld op kinderen. Kinderen lijden altijd onder huiselijk geweld, ook als zij (oog- of oor)getuigen zijn van geweld en zelf geen direct slachtoffer zijn ervan.

Als je je zorgen blijft maken over de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen en de ouders zijn niet gemotiveerd om hulp te accepteren dan overleg je met de collega’s van Veilig Thuis wat passende vervolgstappen zijn. Zij kunnen adviseren om melding te doen bij Veilig Thuis zodat onderzocht kan worden wat er aan vrijwillige hulp mogelijk is en of beschermingsmaatregelen nodig zijn.

Je bespreekt dit met de ouders en stelt hen op de hoogte van de uitkomst van het overleg met Veilig Thuis.