Weeg aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld. Doe dit op basis van informatie uit signalen, advies en gesprek met ouder (s) en/of kind.

Signalen, advies en gesprek samen geven je veel informatie. Nu gaat het erom met die informatie te bepalen hoe ernstig de situatie is en wat er precies aan de hand is. Gebruik hierbij zo mogelijk een risicotaxatie-instrument.

Binnen Moviera wordt er gewerkt met een:

  • Gestandaardiseerde aanmelding
  • Risicoscreening van de hoofdaanmelder
  • Veiligheidscheck
  • Telefonisch consult eergerelateerd geweld

Deze documenten zijn opgenomen in het clientenregistratiesysteem Regas.

Daarnaast wordt er gewerkt met:

  •  Signalenlijst kindermishandeling
  • Veiligheidsplan kinderen
  • Veiligheidsplan ouderen
  • SOS formulier Signalen van veiligheid
  • Krachteninventarisatie opvoeding over emotionele- en fysieke veiligheid

Al deze instrumenten geven informatie over de aard van het geweld en de veiligheidsrisico's voor betrokkenen en helpen je om de ernst en risico's te wegen. Leg de uitkomst van de weging vast in het dossier.

Andere instellingen werken met risicotaxatieinstrumenten zoals Balansmodel, DMO, LIRIK en CARE.