Je hebt met de betrokken hulpverlener afgesproken wie het gesprek over de zorgen nav de signalen aangaat. Het kan zijn dat jezelf het gesprek voert.

  • Je kiest voor de vorm van het gesprek (eventueel met een collega) waarvan je inschat dat deze het best past bij het cliëntsysteem.
  • Van belang is dat je van tevoren bespreekt wat het doel is van het gesprek. Stel gezamenlijk vast op basis van welke (concrete) zorgen en signalen je het gesprek voert en welke insteek je kiest.
  • Kijk naar risico- en beschermende factoren (alles wat van invloed is op het welzijn en de veiligheid/ontwikkeling van de cliënt).
  • Zorg ervoor dat je nauwkeurig vastlegt in het dossier wat besproken is. Vermeld daarbij duidelijk welke afspraken je gemaakt hebt met betrokkenen.
  • Je geeft, indien van toepassing, direct (of zo snel mogelijk) na het gesprek met betrokkenen  een heldere terugkoppeling aan de daartoe aangewezen collega of teamleider.  Ondersteund door schriftelijk verslag.

Voor tips en adviezen over hoe je het gesprek met kind / ouders kunt aangaan: zie hiernaast onder 'gespreksvoering' of klik hier.