• Overleg je zorgen met de betrokken hulpverlener en zo nodig met een andere deskundige collega. Doe dit op basis van de signalen die je hebt ontvangen en die je objectief hebt weergegeven.
  • Betrek ook de risico- en beschermende factoren.
  • Overleg met de betrokken hulpverlener de te nemen stappen.
  • Vraag, als het nodig is, advies bij de collega’s van Veilig Thuis.
  • Als er sprake is (geweest) van politiebetrokkenheid dan is  informatie bekend bij de collega’s van Veilig Thuis die betrokken zijn bij het DOHG (districtsoverleg Huiselijk Geweld). Neem dan altijd contact met hen op.
  • Leg de uitkomst van het overleg vast in het dossier.

Je neemt een signaal serieus, redeneert het niet weg, en je bent je bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid, ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met een deskundige collega.

Vragen aan collega(’s) zijn: “is er hier sprake van een (ernstig) opvoedingsprobleem of kindermishandeling of is er mogelijk een ander probleem of misschien wel helemaal geen probleem. Het gesprek dwingt je om de eigen gedachten te ordenen, om de argumenten te toetsen aan een andere mening en om samen met de collega het (eventuele) gesprek met cliënt voor te bereiden en af te spreken wie het gesprek voert.

Ook informatie over andere kinderen en betrokkenen bij het gezin wordt betrokken bij de afwegingen.

Beroepsgeheim en toestemming

Het vragen van advies aan Veilig Thuis kan op basis van anonieme cliëntgegevens.
Veilig thuis heeft afspraken gemaakt voor het uitwisselen van cliënt gegevens.