Bedenk goed wie de aangewezen collega is om mee te overleggen.

Overleg met een deskundig collega. Dat wil zeggen met een collega die kennis heeft van (de gevolgen van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld kent veel verschillende vormen: partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, genitale verminking, eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijk.

Expertisegroep eergerelateerd geweld: voor eergerelateerd geweld bestaat binnen Moviera een expertisegroep. Vraag je leidinggevende zo nodig wie je kan benaderen.

Ouderenmishandeling: specifieke expertise over ouderenmishandeling is aanwezig bij de collega’s van Veilig Thuis.

Mensenhandel: specifieke expertise is aanwezig bij de (regio)coördinator slachtoffers mensenhandel van Moviera.

Bij de front-office, het ambulante team en de consulenten van Veilig Thuis wordt gewerkt met "aandachtsgebieden". Hieronder vallen:

  • seksueel geweld
  • stalking
  • loverboyproblematiek en
  • samenwerking met zelforganisaties waaronder Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders.

Is de politie betroken bij de zaak? Als er sprake is (geweest) van betrokkenheid van de politie of van een politiemelding, dan is informatie over de zaak bekend bij de collega’s van Veilig Thuis consulent die voorzitter is van het DOHG of ambulante hulpverleners die naar aanleiding van de melding contact hebben (gehad) met het betreffende gezin).

Vraag aan de betrokken collega’s welke afspraken er zijn gemaakt in het DOHG en wie de casushouder is/was. Als er een casushouder bekend is, neem hier dan altijd contact mee op en overleg wat een passende aanpak is. Leg afspraken over verantwoordelijkheden in het dossier vast.