Kraamverzorgende of screener

Je kunt tijdens de contacten met kinderen signalen van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld opmerken. Als kraamverzorgende ben je een aantal dagen intensief in het gezin aanwezig. 

  • Van jou als kraamverzorgende wordt verwacht dat je in gesprek gaat met ouders of kinderen over de signalen die je ziet, tenzij dit een gevaar oplevert voor het kind of jouzelf. Natuurlijk onder begeleiding van je leidinggevende. 
  • Je meldt na signalering de vermoedens bij je leidinggevende. Na overleg met de verloskundige en eventueel aandachtsfunctionaris wordt besloten wie met de ouders verder in gesprek gaat.
  • Wanneer de leidinggevende of verloskundige stappen onderneemt en met ouders in gesprek gaat, wordt er zorggedragen voor een goede terugkoppeling met de kraamverzorgende of screener die de zorgen gemeld heeft.
  • Bij gespreksvoering zie je wat belangrijk is bij het voeren van een gesprek.