Je bent: Screener/kraamzorgconsulent of Kraamverzorgende

In kaart brengen betekent:
  • beschrijven wat je ziet en hoort.
  • Kijk ook naar de risico- en beschermende factoren (alles wat van invloed is op het welzijn en de gezondheid van het kind.)
  • Beschrijf de signalen objectief
  • Trek niet te snel conclusies en ga niet interpreteren
  • Wees voorzichtig. Het zien van signalen hoeft nog niet te betekenen dat er ook werkelijk sprake is van kindermishandeling!
  • Belangrijk: wijzen de signalen overduidelijk op een acuut onveilige situatie? Neem dan direct contact op met de verloskundige

Je meldt de signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld bij jouw leidinggevende. Die overlegt met de verloskundige wat de volgende stappen zijn en wie dat gaat doen.

  • Van jou als kraamverzorgende wordt verwacht dat je in gesprek gaat met ouders of kinderen over de signalen die je ziet, tenzij dit een gevaar oplevert voor het kind of jouzelf. Natuurlijk onder begeleiding van je leidinggevende.
  • Je meldt na signalering de vermoedens bij je leidinggevende. Na overleg met de verloskundige en eventueel aandachtsfunctionaris wordt besloten wie met de ouders verder in gesprek gaat.
  • Wanneer de leidinggevende of verloskundige stappen onderneemt en met ouders in gesprek gaat, wordt er zorggedragen voor een goede terugkoppeling met de kraamverzorgende of screener die de zorgen gemeld heeft.
  • Bij gespreksvoering zie je wat belangrijk is bij het voeren van een gesprek.