• Je moet altijd intern overleggen met jouw leidinggevende/aandachtsfunctionaris.
  • Vraag daarnaast, als het nodig is, advies bij Veilig Thuis
  • Gebruik het voorbeeldformulier "intern overleg bij signalen van kindermishandeling"

Als  kraamverzorgende neem je een signaal serieus, redeneert het niet weg, en je bent je bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid, ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met je leidinggevende of de aandachtsfunctionaris kindermishandeling.

De vraag aan de collega(’s) is: “is er hier sprake van een ernstig opvoedingsprobleem of kindermishandeling of is er mogelijk een ander probleem of misschien wel helemaal geen probleem?”. Het gesprek dwingt je om je eigen gedachten te ordenen, om de argumenten te toetsen aan een andere mening en om samen met de leidinggevende/aandachtsfunctionaris een voorlopig plan op te stellen.

Het vervolg van de signalering loopt via de leidinggevende van de kraamzorg die in overleg met de verloskundige en eventueel aandachtsfunctionaris besluit wat er moet gaan gebeuren en wie dat gaat doen.

Wanneer die vervolgens stappen onderneemt en met ouders in gesprek gaat, wordt er zorggedragen voor een goede terugkoppeling met de Screener of Kraamverzorgende die de zorgen gemeld heeft.

Je kunt ook zelf navragen wat er met jouw signaal gebeurd is.