• Je moet altijd intern overleggen met de aandachtsfunctionaris of deskundige collega.
  • Vraag daarnaast, als het nodig is, advies bij Veilig Thuis.

Als verloskundige of kraamverzorgende neem je een signaal serieus, redeneert het niet weg, en je bent je bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid, ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met een collega of de aandachtsfunctionaris kindermishandeling.

De vraag aan de collega(’s) is: “is er hier sprake van een ernstig opvoedingsprobleem of kindermishandeling of is er mogelijk een ander probleem of misschien wel helemaal geen probleem?”. Het gesprek dwingt de medewerker om de eigen gedachten te ordenen, om de argumenten te toetsen aan een andere mening en om samen met de collega een voorlopig plan op te stellen.

Het vervolg van de signalering loopt via de protocollijn van de verloskundige.

Wanneer die vervolgens stappen onderneemt en met ouders in gesprek gaat, wordt er zorggedragen voor een goede terugkoppeling met de Screener of Kraamverzorgende die de zorgen gemeld heeft.

Je kunt ook zelf navragen wat er met jouw signaal gebeurd is.