In kaart brengen van signalen en overleg met collega

Je bent leerling kraamzorg of student verloskunde:

Wanneer je een vermoeden van kindermishandeling signaleert geef je dat door aan de kraamverzorgende of verloskundige. Je vermeldt daarbij aanduiding plaats en soort mishandeling.
De kraamverzorgende/verloskundige volgt daarna bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld het protocol.

Je overlegt met de kraamverzorgende/verloskundige op welke wijze je specifiek kan observeren bij een eventueel volgend bezoek.