Na de weging van stap 4 kom je, ondersteund door deskundigen, tot een besluit: hulp organiseren of een melding doen.

5 Hulp organiseren en effecten volgen of Melden en volgen

Ouder of kind willen hulp ontvangen

 • Als de ouder erkent dat er een probleem is en verdere hulp wil ontvangen, zul je in overleg moeten beslissen of de JGZ de deskundige instantie is voor de begeleiding van het probleem.
 • Voor problemen die niet op het gebied van de JGZ liggen verwijs je de ouder/kind naar het het wijkteam of naar een andere relevante instantie. 
 • De verantwoordelijkheid van de JGZ medewerker blijft bestaan tot de instantie waarnaar verwezen is de begeleiding van het gezin heeft overgenomen van de JGZ. 
 • Je volgt dus wat er met de verwijzing gebeurt. Dat kun je doen door te bellen met het wijkteam dat een gezin verwezen is en door na een week opnieuw te bellen of het gezin contact heeft gezocht.Een warme overdracht is natuurlijk nog beter!
 • Met een jeugdige tussen 12 en 16 jaar die hulp wil ontvangen maak je een gezamenlijk plan over de volgende stappen. Je spreekt ook met de ouders al of niet in bijzijn van de jeugdige.
 • Het plan en de afspraken worden in het Digitaal dossier JGZ vermeld.
 • Wanneer de hulp niet voldoende blijkt te zijn, of er ontstaat alsnog een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan bespreek je dit met ouders en of kind en kan er een melding gedaan worden bij Veilig Thuis. 
 • De ouder(s) worden hiervan op de hoogte gesteld. 
 • De manager wordt op de hoogte gesteld van de melding

Ouder of kind willen geen hulp ontvangen

Wat gebeurt er met mijn melding? (postbus 51 filmpje)

 

 

 

Tijdslijn:

 • na signaleren spreekt u binnen 2 tot max 4 weken met de ouder(s)
 • een tweede gesprek volgt ook binnen 2 tot max 4 weken
 • de follow up na verwijzing gebeurt ook weer binnen 2 tot max 4 weken