In kaart brengen van signalen en overleg met collega

In kaart brengen van signalen betekent:

  • beschrijf wat je ziet en hoort
  • Kijk ook naar de risico- en beschermende factoren (alles wat van invloed is op het welzijn en de gezondheid van het kind of de cliënt)
  • Beschrijf de signalen objectief
  • Trek niet te snel conclusies en ga niet interpreteren
  • Wees voorzichtig. Het zien van signalen hoeft nog niet te betekenen dat er ook werkelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld!
  • Belangrijk: wijzen de signalen overduidelijk op een acuut onveilige situatie? Neem dan direct contact op met Veig Thuis of politie, nog voor stap 2!

Wanneer je signalen opmerkt van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan geef je dat door aan de aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld binnen jouw organisatie. Als er sprake is van letsel, dan vermeld je daarbij de plaats.

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld binnen jouw organisatie.