De medewerker vraagt wat er gebeurd is met de signalen die zij doorgegeven heeft. Is er actie ondernomen? Wordt er van haar nog iets verwacht naar de ouder(s) of het kind?