Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Naar Inleiding en profielen JGZ

Samenwerking

 

Er zijn door GGD Kennemerland samenwerkingsafspraken gemaakt met een aantal organisaties, inzake de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld:

MDCK:

- Raadplegen bij acute vragen.
- De JGZ sluit op uitnodiging aan bij een casusoverleg.

KJTC:
- Raadplegen bij vragen rondom trauma (in brede zin van het woord).
- De JGZ verwijst ouders en kinderen naar het KJTC bij traumaproblematiek, vooraf overleg is hierbij gewenst.

CJG-coaches of Meerteams:
- Overleg over casuïstiek.
- Verwijzen (JGZ naar CJG coach of Meerteam en VV).

Veilig Thuis:
- Raadplegen over anonieme casus.
- Melden kindermishandeling.
- Per mail informatie geven op vragen van VT.

Beschermingstafels:
- JGZ sluit aan op verzoek.

© Handelingsprotocol.nl - digitale meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Webdesign: WebLab42