Wat u moet doen: 

  • Wanneer u een vermoeden van kindermishandeling of van huiselijk geweld signaleert, geeft u dat door aan de zorgcoördinator of de aandachtsfunctionaris kindermishandeling.
  • Beschrijf zo feitelijk mogelijk welke signalen u hebt opgemerkt. Als er sprake is van letsel, vermeld dan de plaats en het soort letsel. 
  • Geef de door u geobserveerde signalen alleen door aan de zorgcoördinator of de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Bespreek deze niet met andere mensen.
  • U overlegt met de zorgcoördinator op welke wijze u specifiek kan observeren in of rondom de school.

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de zorgcoördinator. 

De zorgcoördinator of de aandachtsfunctionaris kindermishandeling is de centrale persoon als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Hij /zij overlegt met de betrokken mentor / leerkracht(en) en roept het interne zorgteam bij elkaar. Het interne zorgteam maakt een plan met duidelijke afspraken.