In kaart brengen van signalen en overleg met collega

pedagogisch medewerker in opleiding (PMIO)/stagiaire, oproepkracht

Wanneer je een vermoeden van kindermishandeling of van huiselijk geweld signaleert geef je dat door aan de pedagogisch medewerker en/of leidinggevende. Je vermeldt daarbij aanduiding plaats en soort mishandeling.
De pedagogisch medewerker en leidinggevende volgen daarna bij een vermoeden van kindermishandeling het protocol.

De leidinggevende is de centrale persoon als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Hij of zij roept de betrokken medewerkers bijeen om een plan te maken met duidelijke afspraken.

De pedagogisch medewerker in opleiding/stagiaire/oproepkracht overlegt met de pedagogisch medewerker  op welke wijze zij/hij  specifiek kan observeren in of rondom het kinderdagverblijf/buiten schoolse opvang of peuterspeelzaal.