In een gesprek zijn er een aantal dingen waar rekening mee gehouden moet worden

 

 • Het is belangrijk om betrokkenheid uit te stralen en eerlijkheid
 • Direct na het vertellen wat de aanleiding is van het gesprek vraag je aan de ouders/cliënt wat zij hiervanvinden
 • Door middel van open vragen geef je hen de gelegenheid om hun eigen verhaal te vertellen
 • Hierbij luister je actief en stimuleert door houding, knikken, hummen etc.
 • Je neemt de tijd en raakt niet geïrriteerd of ongeduldig.
 • Het gesprek moet geen verhoor worden maar heeft als doel om de achterliggende problematiek op te sporen. Je probeert de positieve aspecten van het kind en/of het handelen van de ouders /cliënt te benoemen.
 • Door het benoemen van zichtbare feiten en zichtbaar gedrag zonder eigen waardeoordeel of beschuldigende houding of (stem)toon zal de ouder/cliënt zich minder in de verdediging gedrukt voelen
 • Reageren in de eerste persoon ('ik') op emoties of uitlatingen , herhalen (in andere woorden) en samenvatten verheldert wat er door jou en de ouders/cliënt bedoeld wordt
 • Bij de bevindingen hoort het verhaal van de ouders en/of het kind of ,bij huiselijk geweld tegen volwassenen, andere betrokkenen
 • Je analyseert de situatie op grond van de eigen observatie, het verhaal van ouders en/of kind of cliënt en de aanwezigheid van risicofactoren en beschermende factoren
 • Je observeert de interactie tussen het kind en de ouders , tussen partners,  oudere en verzorger of ouderen en hun kinderen tijdens het gesprek en bespreekt wat opvalt.