U bent:

Chauffeur, facilitair technisch medewerker, medewerker psychologisch onderzoek, medewerker receptie/helpdesk, medewerker servicepunt, mondpreventieassistent, onderzoeksassistent, stagiaire/werkervaringsplek, waak/slaapwacht

  • Wanneer u signalen opmerkt van een vermoeden van kindermishandeling of van huiselijk geweld, dan geeft u dat door aan de aandachtsfunctionaris / teampsychiater of teammanager.
  • Beschrijf zo feitelijk mogelijk welke signalen u hebt opgemerkt. Als er sprake is van letsel, vermeld dan de plaats en het soort letsel.
  • Geef de door u geobserveerde signalen alleen door aan de teampsychiater of de teammanager. Bespreek deze niet met andere mensen

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de psychiater / teammanager.

Via de psychiater of de teammanager krijgt u terugkoppeling over wat er met uw signalen/vermoedens is gebeurd.

Kijk op dit scherm en klik op de buttons 'Evaluatie' en 'Als zorgen blijven' voor eventuele vervolgstappen.