Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling

 

De belangrijkste vraag die je moet beantwoorden is:

Heb ik op basis van de stappen 1 t/m 3 van de meldcode het vermoeden gekregen van (dreiging) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Hoe je deze vraag beantwoordt, hangt dus af van hoe je de aard, ernst en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld weegt of inschat.

Maak op basis van alle beschikbare informatie een weging (inschatting), waarbij de volgende vragen leidend zijn: