Voor alle beroepsgroepen heeft het ministerie van VWS een Privacy tool gegevensuitwisseling gemaakt: "Samenwerken in de Jeugdketen".

 

Wat u moet doen:

Aandachtspunten bij toestemming ouders:

zie ook:handreiking meldcode kindermishandeling in de psychiatrie