Afdrukken

  

In sommige situaties is een melding bij Veilig Thuis  noodzakelijk. De meeste ouders  of cliënten horen dat liever van u dan van Veilig Thuis. Hierdoor komt de brief of het telefoontje van Veilig Thuis minder onverwacht, en hebben mensen niet het gevoel dat u achter hun rug om te werk bent gegaan.

De mededeling aan ouders, dat u gaat melden, kan moeilijk zijn. Vaak gaat hier echter al een proces aan vooraf, zijn er één of meerdere gesprekken geweest en blijken ouders niet of onvoldoende ontvankelijk voor uw zorg.

Hieronder volgen enkele tips over het informeren van ouders over de melding bij Veilig Thuis.

Ter voorbereiding:

Het gesprek met de ouder(s) over de melding bij Veilig Thuis

 


  

Wanneer een cliënt hulp weigert en er zijn wel zorgen betreffende huiselijk geweld en mogelijke slachtoffers probeer dan een nieuwe afspraak te maken, overleg intern met een deskundige collega over de wijze waarop dit het beste kan. Lukt het niet om een nieuwe afspraak te maken of uw cliënt weigert om hulp te accepteren,  schakel dan Veilig Thuis in om advies te vragen of een melding te doen.

Breng de cliënt op de hoogte, ook van een eventuele melding in een persoonlijk gesprek:

‘Ik heb goed van u gehoord dat u... maar omdat ik me echt grote zorgen maak over uw situatie / de situatie van uw kinderen ga ik toch...’