Afdrukken

Als de ouder/cliënt erkent dat er een probleem is en verdere hulp wil ontvangen, zul je in overleg moeten beslissen of de Thuiszorg organisatie de deskundige instantie is voor de begeleiding van het probleem.

Voor problemen die niet op jouw terrein liggen verwijs je naar Veilig Thuis, het Centrum voor Jeugd en Gezin,Wijkteam, Maatschappelijk Werk, of naar een andere relevante instantie.

Jouw verantwoordelijkheid blijft bestaan tot de instantie waarnaar verwezen is de begeleiding van het gezin of de cliënt heeft overgenomen. 
Je volgt dus wat er met de verwijzing gebeurt. Als het voor cliënten moeilijk lijkt te zijn om naar een andere instantie toe te gaan, ga dan mee en doe een zogenaamde "warme overdracht".

Met een jeugdige tussen 12 en 16 jaar die hulp wil ontvangen maak je een gezamenlijk plan over de volgende stappen. Je spreekt ook met de ouders al of niet in bijzijn van de jeugdige.
Het plan en de afspraken worden in het dossier vermeld.