Afdrukken

Je bent:

Aandachtsfunctionaris, gespecialiseerd verpleegkundige, coördinerend wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, allochtone zorgconsulent. Dan heb je een signalerings, een bespreek en een handelingsverantwoordelijkheid.

Je kunt tijdens de contacten met cliënten, kinderen of ouders signalen van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld opmerken.

Voor tips en adviezen over hoe je het gesprek met cliënt, kind / ouders kunt aangaan: zie hiernaast onder 'gespreksvoering'.