Afdrukken

Vaak zul  je zelf een gesprek met het betreffende kind,ouder(e) of cliënt voeren. Dat gesprek kan als signaal worden opgevat, dat je bespreekt met de aandachtsfunctionaris/zichtbare schakel.

Om te zien hoe belangrijk het is om vragen te stellen: Miep: http://stukonline.com/geen-categorie/stukvideo-miep

Dat gesprek heeft als doel het bespreken en verhelderen van de zorg en indien nodig toeleiden naar de hulpverlening.

Je  gaat na of je tijdig terugkoppeling ontvangt van de aandachtsfunctionaris/zichtbare schakel.