Afdrukken

Je registreert een vermoeden kindermishandeling en huiselijk geweld en de stappen die gezet worden volgens de geldende richtlijnen van jouw organisatie. 

Neem bij de verslaglegging de volgende regels in acht:

Schrijf op wat je bespreekt en bespreek wat je opgeschreven hebt. Dan houd je het gesprek met cliënt, ouders en of kind open.