Afdrukken

Overleggen en advies vragen

Je neemt een signaal serieus, redeneert het niet weg, en je bent je bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid, ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met een collega.

De vragen aan collega(’s) zijn: “is er hier sprake van een ernstig opvoedingsprobleem of kindermishandeling of is er mogelijk een ander probleem of misschien wel helemaal geen probleem?”. Het gesprek dwingt je om de eigen gedachten te ordenen, om de argumenten te toetsen aan een andere mening en om samen met de collega een voorlopig plan op te stellen.

Ook informatie over andere kinderen in het gezin wordt betrokken bij de afwegingen.

Beroepsgeheim en toestemming

Het vragen van advies aan Veilig Thuis kan op basis van anonieme cliëntgegevens.

Veilig Thuis heeft afspraken gemaakt voor het uitwisselen van cliëntgegevens.