Afdrukken

 

Meldplicht bij mishandeling door medewerkers

 

Niets doen is geen optie!

Voor Kinderopvang/gastouderbureaus/BSO  is er de meldcode van de Branche Organisatie Kinderopvang waarin uitvoerig de route beschreven wordt die bij misbruik binnen de instelling gevolgd moet worden.