Afdrukken

Niets doen is geen optie 

Arts/verpleegkundige,  wijkpedagoog, Video Hometrainer of arts, maatschappelijk werker en orthopedagoog van het Jeugdadviesteam


De bovenstaande medewerkers zijn ieder verantwoordelijk voor het uitzoeken van vermoedens van kindermishandeling, het in gang (laten) zetten van hulp en waar nodig bescherming.
 
Als je signalen opvangt van kindermishandeling of verwaarlozing, wordt van je verwacht dat je:

Je bent ook verantwoordelijk voor de nazorg. Dit betekent navragen of het gezin op de juiste plek is aangekomen en of de geboden hulpverlening voldoende is. Ook een goede terugkoppeling aan de degene die de zorgen gemeld heeft valt hieronder.
 
Alle stappen die genomen worden, worden zorgvuldig vastgelegd .
Voor diegenen die daar toegang toe hebben gebeurt dat in het digitale dossier JGZ. 

Zie ook: JGZ richtlijn secundaire preventie kindermishandeling

Klik op de stappen voor de te volgen stappen. De blauwe buttons geven extra informatie.