Afdrukken

Je bent Paramedische assistent of CB assistent

 

 

Dan heb je een signaleringsverantwoordelijkheid.

VETC

De Voorlichter eigen taal en cultuur heeft een signaleringsverantwoordelijkheid.

Als VETC-ers kom je  via je werk in gesprek met ouders . Je probeert duidelijk te krijgen wat de signalen zijn en neemt vervolgens contact op met de arts/verpleegkundige of wijkpedagoge van het betreffende wijkteam over te voeren strategie en stappenplan.

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de arts/verpleegkundige of wijkpedagoge.  

 

 

Klik hiernaast voor de te volgen stappen. De blauwe buttons geven extra informatie.