Afdrukken

U bent:

Arts / Psychiater / Casemanager / Aandachtsfunctionaris / GZ-psycholoog / Orthopedagoog / Gedragswetenschapper / Psychotherapeut / SPV-er / Teammanager / Teamcoach / Directielid / Bestuurslid:

Wat u moet doen:

Uitgangspunt is: u streeft ernaar om zo open mogelijk te zijn richting het kind en de ouders. Dit houdt in dat u uw vermoedens van kindermishandeling altijd met de ouders bespreekt, tenzij uw inschatting is dat dit niet in het belang is van (onveilig is of onaanvaardbare risico's oplevert voor) het kind of zijn/haar broertjes/zusjes.